Percussió corporal

La naturalesa no verbal de la música la converteix en un mitjà de comunicació universal

La percussió en grup és un tret comú en moltes cultures

La pràctica de la percussió corporal té efectes beneficiosos per a tothom, tant fisiològics com psicosocials. La naturalesa no verbal de la música, i en aquest cas de la percussió, la converteix en un mitjà de comunicació universal, un estímul únic per penetrar en el nostre cos, evocar sentiments, emocions, facilitar respostes fisiològiques i psicològiques siguin quines siguin les característiques, condicions o nivell d’intel·ligència de cada individu.

La seva pràctica ens aporta millores en la concentració, la memòria, la creativitat, l’autoestima, la coordinació i la consciència corporal.

La pràctica grupal de la percussió ens aporta un sentiment de pertinença al grup que fa que aquest esdevingui un lligam potent entre els participants durant la seva pràctica.

A part de divertir-nos la seva pràctica ens aporta molts beneficis

Físics: utlitzar el cos com a instrument musical propi a través d’exercicis de coordinació, biomecànica, lateralitat, relaxació i equilibri.

Sensorials: prendre consciència dels canals de comunicació amb nosaltres mateixos i el nostre entorn, treballant l’esquema corporal i els sentits que ens connecten amb l’exterior del nostre propi cos.

Perceptius: percebre el temps i l’espai a través d’exercicis que treballen l’orientació espacial dins una estructura rítmica concreta.

Socioafectius: millorar l’expressió corporal mitjançant el llenguatge creatiu i la comunicació amb el nostre cos.

Musicals: Interiorització del pols i del ritme, forma musical, entonació melòdica, interiorització del sentit del compàs. Explorar la música i el moviment en diferents cultures.

Qui pot participar?

Els tallers i programes proposen experimentar i aprendre a través de l’experiència de viure el llenguatge de la percussió corporal.

Adreçat a tota mena de grups sigui quina sigui la seva naturalesa.

Treballem l’expressió corporal mitjançant el llenguatge creatiu, i de com ens comuniquem amb el cos tant interiorment com exteriorment.

És una activitat lúdica i educativa que es pot fer amb totes les edats.

No es requereixen coneixements musicals, únicament ganes de passar-ho molt bé.

Vols més informació?